Programowanie

W ostatnich latach temat Przemysłu 4.0, a także digitalizacja procesów biznesowych, zostały uznane za jeden z najważniejszych czynników konkurencyjności dla firm. Programowanie odgrywa tutaj szczególną role biorąc pod uwagę różnorodność sterowań w dostępnych urządzeniach na rynku, ich adaptacja daje wiele nowych możliwości analitycznych, zarządzania i jakościowych.

Programowanie - A-SYS - Skrypty Automatyzacje Powiadomienia

Łączenie musi odbywać się za pomocą znormalizowanych interfejsów.
A-SYS oferuje klientom własne rozwiązania sprzętowe i programowe do komunikacji z maszynami i urządzeniami przemysłowymi. Komunikacja jest zawsze szyfrowana, bezpieczna, zgodna z normami. W zależności od aplikacji zostanie dobrane najlepsze i najbezpieczniejsze rozwiązanie.

A-SYS w ten sposób tworzy rozwiązania, dzięki którym dane mogą być bezpiecznie przekazane do bazy danych i być dalej przetwarzane na autorskiej platformie lub innych platformach Industry 4.0, w zależności od wymagań.

Przykładowe usługi:

  • Projektowanie i wytwarzanie aplikacji na potrzeby klienta w technologiach: C#, VB.NET, Python
  • Systemy bazodanowe: MSSQL, MYSQL, POSTGRESQL
  • Automatyzacje zadań na systemach Window i Linux w skryptach Batch i Bash
  • Automatyzacje Webowe – Boty obsługujące serwisy internetowe
  • Rozwiązania do monitorowania, kontroli maszyn CNC i sterowników PLC

To tylko część oferowanych usług sprawdź więcej w cenniku: