Integracja PLC i WebHMI

Głównym wyzwaniem podczas łączenia technologii informatycznych i produkcyjnych jest połączenie z programowalnymi sterownikami logicznymi PLC. Właśnie w tym specjalizuje się firma A-SYS. Przejmuje kontrole nad sterownikiem PLC, komputerem hosta z bazą danych lub systemem wykonawczym produkcji w celu dalszej analizy tych danych, powiadomień lub nadzoru w czasie rzeczywistym.

Industry Przemysł 4.0 Powiadomienia, Monitoring SCADA, PLC, CNC HMI

Można to również skonfigurować w pełni funkcjonalnie z wieloma starszymi sterownikami PLC. Celem jest, aby użytkownik zawsze miał kompleksowy przegląd stanu maszyny, kiedy i na której maszynie został wyprodukowany dany produkt oraz jaki etap pracy jest aktualnie w toku. 

Osoby obliczające koszty mają wąski wybór między wysokimi inwestycjami w nowe technologie produkcyjne a brakiem nowoczesnej kontroli procesu. Starszą technologię maszynową można również z powodzeniem łączyć z obecną technologią informatyczną za pomocą dedykowanych bramek komunikacyjnych np: powiadomienie na Facebooku gdy brakuje komponentu do maszyny

Przykładowe usługi:

  • Integracja rozwiązań SCADA i WebHMI do sterowników PLC, integracja dowolnego urządzenia mobilnego z dowolnym sterowaniem przemysłowym.
  • Integracja dowolnego sterownika PLC z systemami Windows i Linux
  • Tworzenie dedykowanych rozwiązań przemysłowych na sterownikach WAGO, ARRAY
  • Konfiguracja sieci przemysłowych i usług Internetowych do zarządzania nimi
  • Program Powiadomienie sterowników PLC: SMS + E-Mail
  • Program Nadzorowanie sterowników PLC klient: VNC + Kamera
  • Program Bramka PLC / moduł
  • Program Bramka PLC – VNC/ moduł

To tylko część oferowanych usług sprawdź więcej w cenniku: