Rewolucja przemysłowa 1.0 – 4.0

Industry Przemysł 4.0 Powiadomienia, Monitoring SCADA, PLC, CNC HMI

Robienie rewolucji zawsze było znakiem rozpoznawczym ludzkości. Czy to w sferze politycznej, społecznej, gospodarczej czy przemysłowej, ludzkość zawsze szukała lepszych perspektyw. Rewolucja przemysłowa 1.0 rozpoczęła się w XVIII wieku, kiedy rozpoczęto wytwarzanie energii za pomocą silnika parowego i mechanizację produkcji. Potem przyszła rewolucja przemysłowa 2.0 z odkryciem wytwarzania energii elektrycznej, charakteryzującej się szybkim uprzemysłowieniem, produkcją żelaza i stali na dużą skalę, wykorzystaniem ropy naftowej i początkiem elektryfikacji. Trzecia rewolucja przemysłowa pojawiła się na scenie światowej poprzez przyjęcie komputera i automatyzacji oraz nowego rodzaju energii: energii jądrowej, której potencjał przerósł wszystkie poprzednie formy energii. Na współczesnej arenie Internet przedmiotów IoT oznacza rewolucję przemysłową 4.0. „Przemysł 4.0” łączy technologię i techniki i daje nam unikalny i nowy sposób produkcji towarów i usług. Chodzi przede wszystkim o technologię informatyczną. Dzięki połączeniu systemów Cyber-fizycznych, Internetu przedmiotów i bardziej zintegrowanych systemów inteligentne fabryki stały się rzeczywistością.

Industry Przemysł 4.0 Powiadomienia, Monitoring SCADA, PLC, CNC HMI