Industry 4.0 – Nowoczesność w zasięgu ręki !

We współczesnym, środowisku produkcyjnym i informatycznym, przedsiębiorstwa stoją przed wyzwaniem radzenia sobie z dużą ilością danych szybkim podejmowaniem trafnych decyzji czy kompatybilnością procesów produkcyjnych.

Skok technologiczny skutkuje wzrostem złożoności w wielu obszarach działalności przedsiębiorstwa. Zwiększa to zapotrzebowanie na innowacje w procesach produkcji, także w nowo powstających modelach biznesowych Biorąc pod uwagę wspomniane, dodatkowe aspekty: przetworzenia dużej ilość danych i decyzyjności, firma stoi przed ogromnym wyzwaniem i rozwojem technologicznym. Wyzwaniem, które ma polegać na dostarczeniu innowacyjnych platform także narzędzi do wzajemnej współpracy wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa. Wiele systemów produkcyjnych przedsiębiorstw nie jest przygotowane do zarządzania dużą ilością danych ze względu na brak inteligentnych narzędzi analitycznych.

Przykłady narzędzi i aplikacji dla Przemysłu 4.0:

  • Powiadomienie SMS, E-mail, Komunikator Internetowy
  • Monitoring prosty: VNC, Kamery
  • Monitoring rozszerzony: SCADA, HMI, WebHMI
  • Bramki zbierające dane z maszyn, MDC, DNC, DPRINT
  • Bramki Aplikacje, Skrypty zbierające dane z systemów sterowania
  • Systemy zarządzania produkcją MES, ERP